Werk aan de winkel

Het doel van de training is dat je zicht krijgt op drie basale vermogens in ieder van ons, te weten: willen, voelen en denken. Jezelf stapsgewijs leren managen in jouw actuele veld: op het werk, thuis, binnen het gezin, in een team, in het huishouden, met solliciteren, et cetera. In de training gaan we plenair, in tweetallen en afzonderlijk aan de slag met de casussen.

Fenomenologie

Deze trainingsweek bevordert eenieder. Je ontstresst, kunt bijtanken en je ervaart hoe je weer opnieuw kunt opladen. Beleef hoe het is om je creativiteit te laten ontwaken. Je zult merken dat er een kunstenaar in je schuilt. Je leert in de fenomenologie training een wezenlijk contact aan te gaan op een manier die zo’n diepe indruk maakt dat deze week een onvergetelijke ervaring zal zijn.

Homeopathie in beeld

Het vergt een hele set aan competenties om pathologie in beeld te krijgen. Met collega homeopaten ga je aan de slag om een middel volledig in kaart te brengen. In een aantal dagdelen leer je de kunst van het beelden. Iedere deelnemer werkt één middel uit, waardoor je aan het einde van de training een set aan middelen hebt waarmee je in de toekomst kunt lezen en schrijven.