coach bij persoonlijke levensvragen, teambuilding, organisatie-, innovatie- en veranderprocessen.

Introductie workshop: fenomenologie

Het onbevangen waarnemen (kijken) en gewaarworden (voelen) zijn vermogens voor een grondhouding die ruimte geeft aan jezelf en de ander of het andere.

Hier begint het ware leren. Deze grondhouding kun je inzetten in iedere situatie, bijvoorbeeld tijdens een ontmoeting met een cliënt of klant. Maar ook bij conflicten, om te ontdekken hoe deze op te lossen zijn. Of als er behoefte is aan innovatie binnen het team. Of wanneer je op zoek bent naar het nieuwe gat in de markt.

Deze introductie workshop vindt zoveel als mogelijk buiten plaats, op een rustige plek, in de natuur.

De eerstvolgende introductie workshop bestaat uit vier middagen:
7, 14, 28 oktober en 4 november (2020)

Dag en tijd:
Woensdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur.

Introductieprijs:
€25,- per dagdeel.

Locatie:
Wijchen

Je bent van harte welkom.

'De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Fenomenologie laat je verwonderen.'

Fenomenologie: Ont-dek je weten

Tweemaal per jaar organiseer ik samen met een klein team van professionals een 6 daagse fenomenologie training, éénmaal in de lente en éénmaal in de herfst.

Je leert ervaren, volgens een heel bijzondere methode, dat:
Je meer kunt, meer weet en bovenal meer bent, dan je denkt.

Je leert onbevangen zijn naar jezelf en de ander of het andere.
Je leert waarnemen, gewaarworden en onderzoeken.

Je leert ruimte nemen en ruimte geven. Je leert spelen.

Je ontwikkelt een onderzoekende grondhouding die je kunt inzetten in iedere situatie en of bij elk contact met een cliënt, klant of collega.

De training voorziet een sfeervol onderkomen met 5 overnachtingen, alle maaltijden, koffie en thee en bedraagt €495,- voor studenten, €695,- voor therapeuten en ondernemers en €895,- voor werkgever-werknemer relaties.

Ben je al bekend met de training, dan kun je je hier direct aanmelden. Heb je een vraag, dan is deze ook van harte welkom via onderstaand formulier.

'Alles is verbonden...maar hoe? Kwalitatieve Systeem Dynamiek brengt deze verbinding in kaart.'

Opleiding: Kwalitatieve Systeem Dynamiek

  • je wordt opgeleid en je leidt jezelf op tot kennisintegrator
  • je leert werken met verschillende onderzoeksinstrumenten
  • je leert de krachten en machten kennen achter het veld
  • je leert werken met de wetten van het veld

Kwalitatieve Systeem Dynamiek is een basis opleiding voor het leven en dient als ondersteuning voor zowel je persoonlijke als professionele leven. We reiken je een methode aan om jezelf te leren kennen als instrument, waardoor je de mogelijkheid aangereikt krijgt om jezelf te leren hanteren in elke situatie. De opleiding maakt je bewust van je contact met het speelveld waar je je elke dag weer in begeeft. Je leert de regels kennen van dit speelveld.

Concreet beogen we met de opleiding dat je zicht krijgt op drie basale vermogens in ieder van ons, te weten: denken, voelen en willen. Deze vermogens leren hanteren lijkt simpel, maar blijkt in werkelijkheid heel complex. Je leert hoe deze vermogens in jou werkend zijn. Zo leer je jezelf als instrument kennen. Sterker nog, je leert jezelf te managen. Hierdoor kun jij jezelf efficiënter en effectiever inzetten voor datgene wat jij ten diepste wil doen en te doen hebt. Al oefenend leer je het speelveld verkennen in en vanuit jezelf, zodat je ook in staat zult zijn het speelveld van de ander te te leren kennen.

De ander kunnen ontmoeten, zien, verstaan is van harte welkom. In staat zijn de ander te zien, met al zijn en of haar talenten, is belangrijk voor de gezondheid van deze individu. Een individu op de juiste plek in de organisatie is van onschatbare waarde. Stel je voor, hoe een team bestaande uit verschillende mensen met onderscheiden talenten en competenties, eenieder werkend op de juiste plaats, elkaar waarderend en aanvullend optimaal kunnen produceren vanuit hun gemeenschappelijke drive. Het resultaat van zo een team zal alle verwachtingen overstijgen.

Het klinkt idealistisch, maar door onze methodische aanpak wordt het lerend onderzoeken een speelse realiteit, leidend tot een levende praktijk.

Kwalitatieve Systeem Dynamiek is een tweejarige opleiding met in totaal 32 lesdagen op de vrijdag, bestaande uit vier perioden van 8 lesdagen. Elke periode heeft een ander thema.